Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

Welkom op de website van het EHOC, Het Etty Hillesum onderzoekscentrum in Middelburg

Voor het onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum (1914-1943), wier oorlogsdagboeken wereldwijd de aandacht hebben getrokken, is in 2006 een afzonderlijk onderzoekscentrum opgericht binnen de UGent: het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, waarin onderzoekers van verschillende disciplines participeren, zowel binnen als buiten de Gentse universiteit. In juni 2015 is het Etty Hillesum Onderzoekscentrum naar Middelburg verhuisd, de geboortestad van Etty Hillesum.

EHOC Logo garamond kleinerCongresbundel 2018

We proudly announce that the proceedings of the 2018 International Etty Hillesum Conference in Middelburg have been published.
Title of this volume: ‘The Lasting Significance of Etty Hillesum’s Writings’, editor-in-chief Klaas A.D. Smelik.
The publisher offers you the opportunity to preview this book by copying the url: ///C:/Users/Gebruiker/Desktop/begin%20Lasting%20Significance.pdf


Derde Etty Hillesum Lezing

Dit jaar is het 76 jaar geleden dat Etty Hillesum op 10 september 1943 aankwam in Auschwitz-Birkenau. Het betekende het einde van haar korte leven.

Om haar te herdenken en aandacht te geven aan haar waardevolle nalatenschap organiseert het Etty Hillesum Onderzoekscentrum sinds 2017 jaarlijks rond haar sterfdatum de Etty Hillesum Lezing.

Dit jaar zal de lezing gehouden worden door Ronny Naftaniel onder de titel ‘Het eeuwig antisemitisme en het Joodse antwoord daarop’.

Tevens zal tijdens deze middag het eerste exemplaar van The Lasting Significance of Etty Hillesum’s Writings worden uitgereikt aan Prof. dr. Bert van den Brink, Dean van University College Roosevelt. Deze bundel bestaat uit verschillende bijdragen van onderzoekers die hebben deelgenomen aan het Derde Etty Hillesum Congres dat in Middelburg in september 2018 heeft plaatsgevonden.

De middag zal muzikaal worden opgeluisterd door fluitiste Janneke Verspagen. Zij zal enkele Miniaturen van de Nederlandse componist Bernhard van den Sigtenhorst Meyer (1888-1953) spelen.

Donderdag 28 nov. 2019. 15.00 uur

In de Burgerzaal van het Oude Stadhuis, Markt 1, Middelburgpersbericht

Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum 

4 september 2019

Lotte Bergen nieuwe directeur Etty Hillesum Onderzoekscentrum [EHOC]

Per 1 oktober zal drs. Lotte Bergen aantreden als nieuwe directeur van het EHOC.

Zij zal daarmee prof. dr. Klaas Smelik opvolgen, die per 1 juli zijn functies als directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum en voorzitter van de gelijknamige stichting heeft neergelegd. Ad interim worden deze taken waargenomen door resp. de heren Ruud Timmerman en prof. dr. Albert Clement.

Mevrouw Bergen schreef een biografie van Gemmeker, de commandant van Westerbork, en legt thans de laatste hand aan een proefschrift met betrekking tot Etty Hillesum.

                                                                                                                                          

    

                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                         
Start viering 75 jaar vrijheid

31 AUGUSTUS – TERNEUZEN

Het programma van deze viering bestond uit verschillende onderdelen, verspreid over diverse locaties en momenten op de dag

In het “VRIJHEIDSHUIS” werkte
Drs. LOTTE BERGEN
aan het programma
mee

Zij is werkzaam bij het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg, en ging in haar lezing in op de geschiedenis van de Joden in Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op woensdag 20 september 1944 werd Terneuzen bevrijd. De Joodse inwoners van Terneuzen maakten deze bevrijding niet mee. Zij waren op 24 maart 1942 via Middelburg naar Amsterdam en van daaruit naar doorgangskamp Westerbork gedeporteerd om uiteindelijk te worden vermoord in Auschwitz of Sobibor. Bewaard gebleven documenten tonen aan hoe de burgemeester van Terneuzen aan de deportatie van zijn Joodse medeburgers heeft meegewerkt.