Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

Welkom op de website van het EHOC, Het Etty Hillesum onderzoekscentrum in Middelburg

Voor het onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum (1914-1943), wier oorlogsdagboeken wereldwijd de aandacht hebben getrokken, is in 2006 een afzonderlijk onderzoekscentrum opgericht binnen de UGent: het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, waarin onderzoekers van verschillende disciplines participeren, zowel binnen als buiten de Gentse universiteit. In juni 2015 is het Etty Hillesum Onderzoekscentrum naar Middelburg verhuisd, de geboortestad van Etty Hillesum.

EHOC Logo garamond kleiner


2016-09-30-omslag-ehs-8-smelik-etty-hillesum-in-weerwil

De derde en laatste drukproef van EHS 8 is inmiddels nagezien en ligt nu bij de drukker.

Presentatie van dit nieuwe deel is op woensdag 30 nov. 2016 in het Archiefcafé van het Zeeuws Archief, Hofplein 16, Middelburg:             van 15.30 – 17.30 uur.

Indien u wilt komen, van harte welkom; gaarne een berichtje naar info@ehoc.nl.


 

De Russische editie van ‘Het Verstoorde Leven’ is na vele jaren wachten dan toch eindelijk verschenen!

omslag Russische editie Het Verstoorde Leven

Titelblad Russische editie Verstoorde Levenillustratie in Russische editie Verstoorde Leven

 

 

 

 

 

 

Voor een samenvatting van de vertaling klik op: https://books.google.be/books?id=YaiPDAAAQBAJ&pg=PT4&lpg=PT4&dq=Etty+%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&source=bl&ots=jK87_V-eAv&sig=q0Rii2P3xf_K1fKgtZrWFUfiIuc&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjEgta_hpnOAhWGSRoKHQG0C1AQ6AEIITAA#v=onepage&q=Etty%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&f=false


EHOC 10 jaar

Tien jaar geleden, op 13 juni 2006 werd aan het Sint-Pietersplein in Gent het Etty Hillesum Onderzoekscentrum officieel geopend door de toenmalige vakgroepsvoorzitter professor Michel Tanret. Tijdens de feestelijke bijeenkomst hield de directeur van het EHOC, professor Klaas Smelik, een voordracht over de verschillende invalshoeken in het onderzoek naar de dagboeken en brieven van Etty Hillesum.

Wij zijn nu tien jaar later. Het EHOC is inmiddels van Gent naar Middelburg verhuisd, de geboortestad van Etty Hillesum, waar het onderdak heeft gevonden in het Zeeuws Archief.

De doelstellingen werden in 2006 als volgt geformuleerd:

 

– het bieden van een contactforum van onderzoekers van de nagelaten geschriften van Etty Hillesum in binnen- en buitenland – archivering van het wereldwijde onderzoek naar Etty Hillesum en bijhouden van de Etty Hillesum bibliografie – doen van eigen onderzoek naar Etty Hillesum – publiceren van de serie Etty Hillesum Studies (uitgeverij Garant Antwerpen/Apeldoorn) – initiëren en begeleiden van buitenlandse vertalingen van de nagelaten geschriften van Etty Hillesum – bundelen en zichtbaar maken via een website van de onderzoeksactiviteiten en publicaties over Etty Hillesum in binnen- en buitenland – fungeren als aanspreekpunt voor studenten en pasafgestudeerden in binnen- en buitenland die onderzoek naar Etty Hillesum willen doen, maar ook voor kunstenaars die door Etty Hillesum zijn geïnspireerd. – organiseren van symposia, congressen, lezingen en debatten – coördinatie en ondersteuning bij de aanvraag van onderzoeksmandaten – onderhouden van contacten met de verschillende organisaties die zich met Etty Hillesum bezighouden.

 

Nu, tien jaar later, kunnen wij vaststellen dat al deze doelstellingen zijn gerealiseerd. De uitgebreide internationale Etty Hillesum bibliografie is beschikbaar; van de Etty Hillesum Studies verschijnt dit najaar alweer het achtste deel; twee internationale congressen zijn georganiseerd in 2008 en 2014; de congresbundel 2008 verscheen in 2010, het manuscript voor de congresbundel 2014 is ingeleverd bij de uitgever; heel wat lezingen en symposia zijn gehouden; er zijn levendige contacten met onderzoekers en kunstenaars wereldwijd – van Colombia tot Australië; verschillende nieuwe vertalingen van en studies over Hillesums werk zijn verschenen en het EHOC heeft nauwe banden met andere organisaties op ons terrein.

Aangezien de belangstelling voor Etty Hillesum en haar nagelaten geschriften wereldwijd nog steeds toeneemt, kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

 

Middelburg 13 juni 2016                                                                             Klaas A.D. Smelik, directeur EHOC

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA