Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

Welkom op de website van het EHOC, Het Etty Hillesum onderzoekscentrum in Middelburg

Voor het onderzoek naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum (1914-1943), wier oorlogsdagboeken wereldwijd de aandacht hebben getrokken, is in 2006 een afzonderlijk onderzoekscentrum opgericht binnen de UGent: het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, waarin onderzoekers van verschillende disciplines participeren, zowel binnen als buiten de Gentse universiteit. In juni 2015 is het Etty Hillesum Onderzoekscentrum naar Middelburg verhuisd, de geboortestad van Etty Hillesum.

EHOC Logo garamond kleiner
Boekpresentatie “Veel mooie woorden”

“Veel mooie woorden”. Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst

is op maandag 15 januari 2018 gepresenteerd in Huize Heyendael, te Nijmegen.

Etty Hillesum en haar vriendin Henny Tideman schreven voor elkaar ‘veel mooie woorden’ in een vriendenboekje met de titel Levenskunst.
De citaten die Etty Hillesum uitkoos, werpen een nieuw licht op haar spiritualiteit. Zij worden nu voor het eerst uitgegeven, vergezeld van 22 hoofdstukken over de achtergronden en inspiratiebronnen van de citaten. Aan het boek hebben tien deskundigen meegewerkt.

De beide redacteuren, Ria van den Brandt en Peter Nissen ( van rechts naar links ), presenteerden het boek. Hillesumkenners  Judith Koelemeijer en prof. dr. Klaas Smelik ( van links naar rechts )  hebben de eerste exemplaren in ontvangst genomen


Chanoeka 2017

Licht Chanoeka aangestoken in stadhuis Middelburg om onverdraagzaamheid te verdrijven

MIDDELBURG – Opperrabbijn Binyomin Jacobs en burgemeester Harald Bergmann waren het roerend met elkaar eens. Mensen moeten ernaar blijven streven een licht te laten schijnen dat haat en onverdraagzaamheid verdrijft.

De Middelburgse burgervader mocht net als vorige jaren de eerste kaars in de menora, de negenarmige kandelaar, aansteken. Als gastheer voor de plechtigheid ter ere van Chanoeka, het Joodse feest van licht en hoop, in het oude stadhuis op de Markt viel hem die eer te beurt. Bergmann en Jacobs vulden elkaar perfect aan tijdens de ceremonie voor en tijdens het aansteken van de kaarsen.

Grootste Middelburger Aller Tijden

Bergmann refereerde aan de kijk op de wereld van Etty Hillesum, onlangs tot Grootste Middelburger Aller Tijden uitverkoren. Ondanks de verschrikkingen die haar werden aangedaan, bleef ze het licht zien en riep ze mensen op ‘dagelijks de liefde in zichzelf te bevrijden’. Opperrabijn Jacobs sprak vorig jaar de hoop uit dat de duisternis dit jaar iets minder diep zou zijn. Dat er net als de afgelopen twee jaar een agent voor de deur van het stadhuis stond, wees er op dat die wens nog niet in vervulling is gegaan. ,,Dat bescherming nodig is, is feitelijk diep triest. Maar de agent heette me wel in mijn eigen taal welkom. En dat deed me goed.”

Grote opkomst

Opperrabijn en burgemeester waren blij met de grote opkomst in het stadhuis. Joden en andersdenkenden waren in groten getale opgekomen om met respect voor elkaar de ceremonies voor Chanoeka te beleven. Ze zongen ook samen Maos Tsoer, het Chanoekalied, dat eerst door twee jonge violistes werd voorgespeeld.

PZC – Rene Hoonhorst

 


Eerste Etty Hillesum Lezing

Donderdag 30 nov. 2017

De eerste Etty Hillesum Lezing in de Burgerzaal van het Oude Stadhuis in Middelburg en presentatie van Etty Hillesum Studies deel 9

 

De lezing werd gegeven door Prof. Dr. Klaas A.D. Smelik, oprichter en directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg. Smelik vergeleek Etty (Esther) Hillesum met de Bijbelse koningin Esther. Beide Esthers wilden – met gevaar voor eigen leven – het lot van hun joodse volk delen. Maar waar de Bijbelse Esther wilde afrekenen met de vijand, koos Etty Hillesum er juist voor zich niet te laten verteren door haat. ,,Zij vond juist dat we elkaar niet als vijand moeten zien.” Smelik citeerde in dit verband Prediker 3:3. ,,Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen.”

Zijn lezing is opgenomen in het negende deel van de reeks studies naar het leven en werk van de in Middelburg geboren Hillesum. Het eerste exemplaar van dat boek werd donderdag uitgereikt aan Micha de Vries.

Het onderwijs moet meer aandacht besteden aan tolerantie tussen jongeren en begrip voor andere gebruiken en culturen. Die oproep deed voorzitter Micha de Vries van de Joodse Gemeenschap in Zeeland donderdag bij de eerste Etty Hillesumlezing in Middelburg.