Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

ANBI-gegevens

anbi_logo

ANBI-gegevens (31 december 2016)

Ingevolge een besluit van de belastingdienst is iedere Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verplicht een aantal gegevens op de website te publiceren. Hieronder volgen deze gegevens.

Naam van de stichting:
Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum gevestigd te Middelburg

RSIN:  85597774

KvK-nummer:   65095030

Rekeningnummer EHOC:  NL 82 INGB 0007 1005 93

t.n.v. –  Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum – Middelburg.

Contactgegevens:

A.A.  Vos, secretaris, tel: 0118 611188.

E-mailadres: thefoxes@zeelandnet.nl

Beloningsbeleid: 

De stichting heeft geen betaalde medewerkers.

 

Verslag van de activiteiten van

het Etty Hillesum Onderzoekscentrum – Middelburg in 2016

In 2006 werd het Etty Hillesum Onderzoekscentrum (voortaan: EHOC) als onderdeel van de Universiteit Gent opgericht; als directeur werd aangesteld prof. dr. Klaas A.D. Smelik. In 2015 verhuisde het EHOC naar Middelburg en vond onderdak in het Zeeuws Archief.

De externe financiering voor het EHOC werd in 2006 geregeld. Het EHOC wordt in belangrijke mate gesubsidieerd door de Etty Hillesum Stichting te Amsterdam.

De inrichting van het bureau in het Zeeuws Archief werd in de zomer van 2015 gerealiseerd. De officiële opening van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg vond op 1 oktober 2015 onder grote belangstelling plaats.

Op 15 januari 2016 werd de Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum opgericht, die vervolgens ANBI-status heeft verkregen.

Het bestuur van de Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum is per ultimo 2016 als volgt samengesteld:

Prof. dr. Klaas A.D. Smelik, voorzitter

Prof. dr. Albert Clement, vicevoorzitter

Drs. Aad Vos, secretaris

Drs. Julie Benschop, abactis

Chris Lobbezoo, penningmeester

Drs. Léon DeWitte, evenementen

Mr. P. Katsburg, externe vertegenwoordiging

Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum bestaat uit de volgende personen:

Mr. H.M. Bergmann, burgemeester van Middelburg

Prof. dr. H.H.A. van den Brink, dean van het University College Roosevelt

Rabbijn J.S. Jacobs, opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat

Dr. J.L. Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief

Dr. P.J. Moree, directeur van de Zeeuwse Bibliotheek

Drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland

Bijeenkomsten en congressen:

9 november 2016 [in samenwerking met University College Roosevelt] Toneelvoorstelling PHILIP MECHANICUS, Wachten op transport; Elisabeth Oets, verhaal & zang, en Mi Ying Chen, piano.

9 november 2016 [in samenwerking met de Stichting Synagoge Middelburg] Herdenking Kristallnacht.

30 november 2016 Presentatie van Etty Hillesum Studies deel 8 en het boek Wachten jullie op mij.

Voltooide activiteiten:

Herinrichting van de bibliotheek en archief met studies en documentatie over de nagelaten geschriften van Etty Hillesum.

Redigeren van de congresbundel van het internationale Etty Hillesum congres in januari 2014 met een twintigtal bijdragen in het Engels; de bundel is in maart 2017 bij uitgeverij Brill (Boston) verschenen. Titel: The Ethics and Religious Philosophy of Etty Hillesum.

Voorbereiden en redigeren van Etty Hillesum Studies 8. Verschenen herfst 2016.

Publiceren van het EHOC-bulletin 7. Verschenen herfst 2016.

[Samen met Ria van den Brandt] sterk uitgebreide herdruk van Wachten jullie op mij? Etty Hillesum in beeld (Amsterdam: Balans, 2016).

Ontwikkelen van prentbriefkaarten met teksten van Etty Hillesum. Verschenen herfst 2016.

Internationale contacten:

Uitbreiding van het aantal leden van het EHOC door het instellen van het statuut van geaffilieerd lidmaatschap voor onderzoekers op het gebied van Etty Hillesum studies; inmiddels is een vijftigtal geaffilieerde leden uit tien landen met het EHOC verbonden.

Het realiseren van samenwerkingsverbanden met buitenlandse universiteiten.

Samenwerking met het EHOC-steunpunt in Italië onder leiding van Gerrit Van Oord (Rome).

In februari 2016 begeleidde Gerrit Van Oord het bezoek aan het EHOC van Pier Giorgio Carizzoni van de Associazione Culturale Dioniso in Milaan met het doel om tot een Europese subsidiëring van een gezamenlijke tentoonstelling over Etty Hillesum te komen. Wij hebben verschillende locaties bekeken en met lokale vertegenwoordigers vergaderd.

Het onderhouden van correspondentie met buitenlandse onderzoekers, het verschaffen van informatie, het leggen van contacten, het uitwisselen van ideeën en het initiëren van gemeenschappelijke projecten.

Het oprichten en bijhouden van de website in het Engels en Italiaans naast het Nederlands.

Ondersteuning van L’association “Les amis d’Etty Hillesum” (Parijs).

 

Het EHOC is een wereldwijd aanspreekpunt geworden voor kunstenaars die de boodschap van Etty Hillesum willen uitdragen; de correspondentie verloopt meestal via e-mail, maar sommige kunstenaars hebben ook het bureau in het Zeeuws Archief bezocht. Wij zijn de kunstenaars ook behulpzaam, waar het gaat om auteursrechtelijke kwesties, dit in samenwerking met Uitgeverij Balans in Amsterdam. In sommige gevallen gaat het om een begeleiding van meer permanente aard.

Begeleiden van de Amerikaanse kunstenares Susan Stein bij haar toneelproject over Etty Hillesum.

Begeleiden van het Israëlische filmproject van Hagai Levi; januari 2015 ontmoeting in Amsterdam.

Interviews met Klaas Smelik door de Zweedse televisie en door de Oostenrijkse radio en televisie.

Bezoek van Rudy Boonen van het Vlaamse tijdschrift Joods Actueel aan het EHOC met interviews van verschillende betrokkenen, resulterend in een uitgebreide reportage in het september nummer van Joods Actueel 2016.

Initiëren van onderzoek:

Het EHOC is een aanspreekpunt geworden voor onderzoekers naar de nagelaten geschriften van Etty Hillesum wereldwijd.

Begeleiden van stagiaires van het University College Roosevelt.

Begeleiden van scripties en dissertaties in binnen- en buitenland, zoals het begeleiden van studenten uit de Verenigde Staten, die op Etty Hillesum afstuderen.

Begeleiden van het promotieonderzoek naar Julius Spier door Alexandra Nagel en van haar publicatie van verschillende documenten in verband met Spier.

Begeleiden van de promotie over Etty Hillesum van Lotte Bergen.

Begeleiden van de biografie door Judith Koelemeijer over Etty Hillesum (uitgeverij Balans).

Begeleiden van het onderzoek naar de familie van Etty Hillesum.

Stimuleren en begeleiden van onderzoekers om de resultaten van hun onderzoek te publiceren in de Etty Hillesum Studies.

Publicaties:

Etty Hillesum in weerwil van het Joodse vraagstuk [Etty Hillesum Studies, 8] (Antwerpen & Apeldoorn: Garant, 2016), ISBN: 9789044134636 [178 blz.]

[Samen met Ria van den Brandt] Wachten jullie op mij?” Etty Hillesum in beeld (Amsterdam: Balans, 2016), ISBN: 9789460031458 [136 blz.]

EHOC-bulletin, aflevering 7

Julie Benschop, “Ken u zelve en word wie gij zijt: Etty Hillesum en Philip Mechanicus in confrontatie met het Joodse vraagstuk”, in: De Stem van het Boek jrg 27 (2016), nr. 4, pp 3-5

Lezingen:

Drie lezingen door Klaas A.D. Smelik in Linz ter gelegenheid van de opvoering van een toneelstuk over Etty Hillesum door Johannes Neuhauser, maart 2016.

Drie lezingen door Gert-Jan Smit in het EHOC, herfst 2016.

College door Klaas A.D. Smelik voor studenten van het University College Roosevelt, 2016.

Lezingen door Klaas A.D. Smelik en Lotte Bergen tijdens de evenementen op 9 en 30 november 2016.

Lopende activiteiten:

Bijhouden van onze eigen website in het Nederlands, Engels en het Italiaans (http://www.ehoc.nl).

Herziening van de Italiaanse versie van de website van het EHOC en het ontwikkelen van een Franse, Duitse en een Spaanse versie.

Bijhouden van de eigen pagina op Facebook.

Voorbereiding van de zevende druk van Etty Hillesum: Het Werk.

Begeleiden van buitenlandse vertalingen van de nagelaten geschriften van Etty Hillesum, met name de Duitse vertaling van de integrale editie.

Herziening van de bibliografische database van studies over Etty Hillesum en haar nagelaten geschriften.

Verdere uitbreiding van de vakbibliotheek over Etty Hillesum en haar nagelaten geschriften.

Ontwikkelen van een mediatheek over Etty Hillesum en haar nagelaten geschriften.

Redactie van Etty Hillesum Studies: Writings, Life, and Influences of a Visionary Author. Zal verschijnen bij de Amsterdam University Press begin 2018.

Redactie van Etty Hillesum Studies 9. Verschijnt bij Garant in de herfst 2017.

Produceren van het EHOC-bulletin nummer 8. Verscheen mei 2017.

Voorbereiden van een tentoonstelling over de Joden in Middelburg en de Zeeuwse Mediene in de Zeeuwse Bibliotheek in het kader van 800 jaar Middelburg. Opening 16 juni 2017.

Redactie van een boek bij de tentoonstelling over de Joden in Middelburg en de Zeeuwse Mediene in de Zeeuwse Bibliotheek in het kader van 800 jaar Middelburg. Verscheen juni 2017.

Participatie van het EHOC in de commissie ‘citaten van Etty Hillesum in de stad’ in het kader van 800 jaar Middelburg.

Ontwikkelen van een Joodse wandeling door Middelburg met bijzondere aandacht voor Etty Hillesum (in samenwerking met Peter Sijnke en de Tourist Shop Middelburg). Publicatie door uitgeverij Den Boer-de Ruiter. Verscheen juni 2017.

Voorbereiding en financiering van de oprichting van een monument voor Etty Hillesum in Middelburg (i.s.m. gemeente Middelburg).

Voorbereiden van een tentoonstelling over Etty Hillesum in 2018 (in samenwerking met Pier Giorgio Carizzoni van de Associazione Culturale Dioniso, Milaan).

Voorbereiden van een tentoonstelling van het werk van de Australische kunstenaar Mark Visione in Middelburg, voorjaar 2017.

Voorbereiden van het derde internationale congres over Etty Hillesum, 10-13 september 2018.

Begeleiden van de theaterproducties van Johannes Neuhauser (Linz, Oostenrijk).

Opgesteld door prof. dr. Klaas A.D. Smelik, directeur van het EHOC

 

Korte samenvatting financieel verslag 2016

Baten
subsidies 13.000,00
giften
algemeen 160,00
beeldje 50,00
inkomsten/activiteiten
boekverkoop 1.172,30
kaartenverkoop 22,50
opbrengst  uitvoering Philip Mechanicus 126,57
overige
kasverschillen 9,00
totale inkomsten 14.540,37
Lasten
congresbundel 2014 800,00
Etty Hillesum Serie nr. 7 660,00
Etty Hillesum Serie nr. 8 3.511,11
kosten lezingen 801,00
EHOC bulletin 302,50
fonds beeldje Etty Hillesum 50,00
reservering congres 2018 1.000,00
inkoop boeken 2.266,21
inkoop kaarten 544,50
reis en verblijfkosten 2.514,99
vrijwilligers vergoeding/ – onkosten 897,90
bureaukosten 833,89
bankkosten 49,07
aankoop inventaris 219,00
uitbreiding bibliotheek 62,71
totale uitgaven 14.512,88
per saldo over 27,49