Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

STAF – LEDEN – VRIJWILLIGERS

EHOC2

De staf van het EHOC in 2006 fotograaf: Eric Smekens

STAF

DIRECTEUR

Prof. Dr. Klaas A. D. Smelik is directeur van het EHOC. Hij studeerde theologie, Semitische talen, Egyptisch, Koptisch, archeologie en oude geschiedenis in Utrecht, Amsterdam (UvA) en Leiden, en promoveerde in 1977 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over koning Saul. Hij doceerde aan de Universiteiten Utrecht, Amsterdam, Brussel, Leuven en Gent. Hij gaf de nagelaten werken van Etty Hillesum uit. http://klaasadsmelik.nl

COÖRDINATOR

Julie Benschop is de coördinator van het EHOC. Zij studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, en volgde de studie Theologie aan de Universiteit Leiden en de PThU. Zij werkte als redacteur bij uitgeverij Ten Have & Callenbach en later als uitgever Religion Studies bij Brill Academic Publishers. Thans is zij werkzaam als commissioning editor voor Amsterdam University Press. Daarnaast bereidt zij een dissertatie voor over de scheppingskracht van taal in rituaal en liturgie. Bij het EHOC ondersteunt zij het werk van directie en vrijwilligers en is zij het algemeen aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken.

 

EHOC ONDERZOEKERS

Dr. Dr. Meins G. S. Coetsier verkreeg in 2006 zijn Master of Arts in Philosophy aan The Milltown Institute of Theology and Philosophy in Dublin, Ierland. In 2008, promoveerde hij in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent op een proefschrift over Eric Voegelin. Hij ronde zijn vierjarig FWO onderzoeksproject af in 2011. Zijn tweede doctoraatsverhandeling beschrijft de ontwikkeling van Etty Hillesum’s spirituele zoektocht en analyseert haar geschriften in het licht van Martin Buber, Emmanuel Levinas en Dietrich Bonhoeffer. In 2012 werd het proefschrift voorgedragen tot het bekomen van de graad van Doctor in de Vergelijkende Cultuurwetenschappen. Coetsier is directeur van het Centrum voor Eric Voegelin Studies en grondlegger van de Flow of Presence Academy.
Judith Koelemeijer, vooral bekend geworden door haar boek ‘Het zwijgen van Maria Zachea – een ware familiegeschiedenis’ uit 2001, heeft in 2014 van de Etty Hillesum Stichting in Amsterdam de opdracht gekregen om een biografie van Etty Hillesum te schrijven. In dit kader is zij ook bij het onderzoek van het EHOC naar de levensgeschiedenis van Etty Hillesum betrokken.

INTERNE LEDEN verbonden aan de Universiteit Gent

Philippe Codde (Engelse Literatuur)

Meins G.S. Coetsier (Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika)

Martin Commers (Wijsbegeerte en Moraalwetenschap)

Stef Craps (Engelse Literatuur)

Katrien De Graaf (Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika)

Jaak De Vos (Duitse letterkunde)

Bruno De Wever (Nieuwste Geschiedenis)

Freddy Decreus (Latijn en Grieks)

Marysa Demoor (Engelse letterkunde)

Raymond Detrez (Slavistiek en Oost-Europakunde)

Bart Keunen (Nederlandse Literatuur)

Julien Klener (Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika)

Chia Longman (Vergelijkende Cultuurwetenschappen)

Anne-Marie Musschoot (Nederlandse letterkunde)

Hendrik Pinxten (Vergelijkende Cultuurwetenschappen)

Klaas Smelik (Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika)

Michel Tanret (Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika) 

EXTERNE LEDEN

Isabella Adinolfi (Università di Roma Tre)

Emilio Baccarini (Rome Universiteit Tor Vergata)

Wout van Bekkum (Rijksuniversiteit Groningen)

Wil van den Bercken (Radboud Universiteit Nijmegen)

Ria van den Brandt (Radboud Universiteit, Nijmegen)

Rachel Feldhay Brenner (University of Wisconsin)

Francesca Brezzi (Università di Roma Tre)

Pierre Bühler (Universität Zürich)

Albert Clement (UCR, Middelburg)

Marja Clement (Universität Zürich)

Denise De Costa (’s Hertogenbosch, Nederland)

Patricia Couto (Lissabon, Portugal)

Marc De Kesel (Arteveldehogeschool Gent)

Arjan van Dixhoorn (UCR, Middelburg)

Aarnoud van der Deijl (Hoofddorp, Nederland)

Mary S. Evans (London School of Economics)

Jan Geurt Gaarlandt (Uitgeverij Balans, Amsterdam)

Frits Grimmelikhuizen (Etty Hillesum Centrum, Deventer)

Thalia Gur Klein (Winchester University)

Glenn Hughes (St. Mary’s University)

Gilijan Jan Kouwen (UFPT-Brussel)

Geert Lekkerkerker (Penningmeester Etty Hillesum Stichting)

Fulvio Cesare Manara  (Università di Bergamo)

Melvyn Matthews (Chancellor Emeritus van de Wells Cathedral in Somerset, Engeland)

Ann McKirdy (Ierland)

Maria Filomena Molder (Universidade Nova de Lisboa)

Janny van der Molen (De Knipe, Nederland)

Dirk Mulder (Directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Hooghalen)

Alexandra Nagel (Eindhoven, Nederland)

Nadia Neri (Jungiaans psychoanalytica, Rome)

Maria Gabriele Nocita (LUMSA University of Rome)

Gerrit van Oord (Coördinator EHOC in Italië, directeur Uitgeverij Apeiron, San Oreste bij Rome)

Manja Pach (Etty Hillesum Centrum, Deventer)

Marta Perrini (Università Ca’ Foscari)

Alexandra Pleshoyano (Université de Sherbrooke)

Didier Pollefeyt (Professor aan Universiteit Leuven, Faculteit Godgeleerdheid)

Brendan Purcell (Notre Dame University Australia)  

Gérard Rémy (Université de Metz)

Judith Roosenschoon (Etty Hillesum Centrum, Deventer)

Bettine Siertsema (Bezinningscentrum Vrije Universiteit Amsterdam)

Rob Tempelaars (Instituut voor Nederlandse Lexicologie)

Wanda Tommasi (Universiteit van Verona)

Edward van Voolen (Voorzitter Etty Hillesum Stichting, Conservator Joods Historisch Museum, Amsterdam)

Jurjen Wiersma (FPG Brussel)

Patrick Woodhouse (Wells, Engeland)

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers spelen bij het Etty Hillesum Onderzoekscentrum ( EHOC) een belangrijke rol.

Zij zijn het aanspreekpunt, gastvrouw/gastheer, tijdens de openingsuren:   – het EHOC is van maandag t/m vrijdag te bezoeken in het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg, tussen 13.30-16.30 uur.

Daarnaast heeft het EHOC in zijn beleidsplan opgenomen:

Het ontwikkelen van educatieve projecten ten behoeve van het onderwijs en vormingswerk:

– op het gebied van Etty Hillesums leven en werken

– op het gebied van de geschiedenis van de Joden in Zeeland.

Het inrichten van tentoonstellingen over Etty Hillesum en de geschiedenis van de Joden in Zeeland staat ook in het beleidsplan evenals het organiseren van een internationaal congres in 2018.

Bij dit soort activiteiten is de inzet van vrijwilligers onmisbaar.

Ook bij de ontwikkeling van een Joodse wandeling door Middelburg dragen vrijwilligers bij.

Het aantal vrijwilligers bepaalt mede de daad- en draagkracht van het EHOC.

Het voorkomt dat een te groot beroep moet worden gedaan op de staf en het vergroot ook de naamsbekendheid van het EHOC.

De onderling prettige sfeer en positieve samenwerking heeft van de vrijwilligers een echt team gemaakt, dat echter nog zou moeten worden uitgebreid.

Vandaar dat wij op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers, die een vaste middag, of zo nu en dan, op het EHOC willen komen helpen. Wellicht kent u iemand in uw omgeving die belangstelling heeft? Of misschien hebt u zelf tijd en interesse? Uw hulp wordt in beide gevallen zeer op prijs gesteld.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@ehoc.nl

2016-06-13 - IMG_2860 vrijwilligers 2016-06-13 - IMG_2855 2016-06-13 - IMG_2854 vrijwilligers