Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

de Grootste Middelburger Aller Tijden

Zaterdag 4 november 2017 werd in het Zeeuws Archief de uitslag van de wedstrijd ‘Wie is de grootste Middelburger aller tijden’ bekend gemaakt door de Middelburgse burgemeester Harald Bergmann. Uitslag?

Etty Hillesum!

Klaas Smelik sprak namens het EHOC een dankwoord uit, waarin hij inging op Etty Hillesums ideaal van een wereld zonder haat en hoe dit ideaal te realiseren.