Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

ETTY HILLESUM STUDIES

Title Etty Hillesum in facetten
Author(s) Ria van den Brandt, Klaas Smelik
ISBN 9789055734399
Price € 14,90
Pages 160
Theme This book analyses the different aspects of the complicated personal history of Etty Hillesum.
key words Biographies jewish authors, spirituality

The first decennia after World War Two it happened that publishers were not interested in the Diaries and Letters of the Jewish thinker Etty Hillesum (1914-1943). When finally Hillesum’s work was published, it caused a wave of contradictory reactions: Beside misunderstandings and rejection there was admiration and recognition. People were wondering: Are these the writings of an egoistic and spoiled young woman or from a Saint? Unreflected criticism and mythologizing were the characteristics of this first period after Hillesum’s work was published.

One-sided views have gradually been corrected and nuanced by the complete and unabridged scientific edition of Etty Hillesum’s Letters and Diaries. Still, from the 90’s onwards Hillesum has been read from different perspectives and interpreted in various ways. Conflicts between certain standpoints have remained and the interpretations from abroad which were often based on translations alone, have caused certain confusion. « Etty Hillesum in facetten » analyses these various aspects of the complicate history of Etty Hillesum’s work, of her publication and of her reception world-wide. The authors will deal with current issues concerning Hillesum’s work in the Netherlands, France, Italy and in the English speaking countries.

Content

Introduction

Klaas Smelik
Gedenken is doen
Van een bundel cahiers tot een wereldwijde publicatie

Piet Schrijvers
Etty Hillesum in joodse contexten

Ria van den Brandt
Etty Hillesum en haar « katholieke vereerders »
Pleidooi voor een meer kritische benadering van een bijzonder document

Denise de Costa
Fel oranje en vuurrood
Hoe een Nederlands proefschrift over Etty Hillesum gekleurd werd door de Franse filosofie

Philippe Noble
Het dubbel filter
De dagboeken en brieven van Etty Hillesum in Franse vertaling

Gerrit van Oord
Italiaans enthousiasme
Het dagboek van Etty Hillesum in Italië

Anouta de Groot
Aandacht voor identiteit, spiritualiteit en verbondenheid
Centrale thema’s in de Amerikaanse literatuur over Etty Hillesum

Arjan Broers
Van iedereen of niemand zijn

About the Etty Hillesum Centre in Deventer

Personalia

***

Series « Etty Hillesum Studies » – Part 2

The Series Etty Hillesum Studies is edited by Ria van den Brandt, Radboud University Nijmegen, and Klaas A.D. Smelik, director of the Etty Hillesum Research centre, Ghent University. Etty Hillesum in context came out in March 2008 at Van Gorcum in Assen, the Netherlands. ISBN 9789023244165. Price € 19,50. For more information do contact us at the EHOC

Contents of Etty Hillesum in context

Inleiding
1 Ria van den Brandt, Vriendschap op het tweede gezicht: Aantekeningen bij de vriendschap van Etty Hillesum en Henny Tideman
2 Meins G.S. Coetsier, God? … Licht in het duister: Twee denkers in barre tijden: de Duitse filosoof Eric Voegelin en de Nederlands-Joodse schrijfster Etty Hillesum
3 Janny van der Molen, « Ik word alweer naar Jung getrokken »: Goed en kwaad in het werk van Etty Hillesum en Carl Gustav Jung
4 Gerrit Van Oord, Etty Hillesum en Edith Stein: Over een ontmoeting die nooit heeft plaatsgehad
5 Klaas A.D. Smelik, De keuze van Etty Hillesum om niet onder te duiken
6 Ellen Vandewalle, De invloed van André Suarès’ Dostojewski in de dag-boeken van Etty Hillesum
7 Yukiko Yokohata, Het beeld van Etty Hillesum in Japan
8 Klaas A.D. Smelik, Wat is het EHOC? Het Etty Hillesum Onderzoeks-centrum (EHOC) in Gent opgericht

Etty Hillesum in context is een gemeenschappelijke uitgave van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum van de Universiteit Gent en de Radboud Universiteit Nijmegen.