Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

Kristallnacht herdenking

Vrijdagavond, 9 november 2017, werd in de synagoge van Middelburg de Kristallnacht herdacht, een initiatief van de Stichting Synagoge Middelburg, de Joodse Gemeente Zeeland en het EHOC. Aad Vos plaatste in zijn toespraak de Kristallnacht in de algemene geschiedenis van de Joden in Europa, terwijl Klaas Smelik inging op de vraag of het antizionisme de moderne vorm van antisemitisme is. Hij pleitte ervoor dat het nieuwe kabinet alsnog de definitie overneemt, die door het Europese parlement is aangenomen. Het duo Mozaïek zorgde voor een passende muzikale omlijsting, terwijl chazan Luuc Smit de herdenking afsloot met een gezongen Jigdal.