Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

Tweede Etty Hillesum Lezing en boekpresentatie

In de vorm van lezing en boekpresentatie werd vrijdag 30 nov. 2018 herdacht dat Etty Hillesum 75 jaar geleden omkwam in het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.

In de Burgerzaal van het Oude Stadhuis van Middelburg hield Professor dr. Paul van Tongeren de Tweede Etty Hillesum Lezing.

Daarin maakte hij vergelijkingen tussen Etty Hillesum en een aantal verwante auteurs rondom het begrip Amor Fati ( aanvaarding van wat onvermijdelijk is ).

Na een muzikaal intermezzo met cellist Sebastiaan van den Bergh reikte onze abactis Julie Benschop-Plokker het eerste exemplaar van Etty Hillesum Studies deel 10 uit aan dr. Perry Moree, directeur-bestuurder van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, en lid van het comité van aanbeveling van het EHOC.

          

Deel 10 draagt als titel:

‘Etty Hillesum en de contouren van haar tijd’.

Foto: Johan de Voogd


Students from abroad

The Etty Hillesum Research Centre hosts students from abroad. Lucrezia Zanardi and Sara Gomel both from Italy spent time with us this year resulting in very convincing results and participation as speakers in the Third International Etty Hillesum Conference. They showed us their gratitude by presenting the fruit of their labour to our centre.

       

 


adjunct-directeur EHOC

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg groeit. Maandag begint het derde internationale Etty Hillesum congres, waar sprekers uit de hele wereld van Canada tot Columbia tot Australië over Etty Hillesum lezingen komen houden. Dan gaan wij verder met ons lespakket voor de middelbare school, de Etty Hillesum Studies deel 10, de tweede Etty Hillesum lezing en ga zo maar door. Om de werk druk van de huidige directeur Klaas Smelik te ontlasten heeft het bestuur van het EHOC een adjunct-directeur aangesteld, die de activiteiten zal ondersteunen. Wij zijn gelukkig in Ruud Timmerman de juiste persoon te hebben gevonden om deze taak op zich te nemen.

De nieuwe adjunct-directeur Ruud J.L. Timmerman introduceert zichzelf:

Na mijn opleiding aan de Hervormde Kweekschool, Plantage Middenlaan in Amsterdam volgde een loopbaan in het basisonderwijs als leerkracht, directeur, adjunct-directeur.

Hoe ik door de jaren heen mijn kijk op de wereld heb ontwikkeld, wordt eigenlijk het beste geïllustreerd door de muur boven mijn piano:

Voor elk kleinkind heb ik, toen het geboren werd, een melodie uitgekozen en daar een schilderijtje van gemaakt. Ik gebruikte daar ook de tekeningetjes bij, die op de geboortekaartjes stonden.
Elk kleinkind kreeg dit en ik maakte er ook één voor mijzelf om boven de piano te hangen. In plaats van voor hen te duimen in “noodgevallen”, speel ik hun melodie.
Het zijn Joodse melodieën, die onder een schilderij van Marc Chagall hangen. Op het schilderij staat een man met een boekrol in zijn arm met een ster erop, de Tora.
De boekrol staat vol verhalen over God, de mensen en de wereld. Een soort handleiding om verantwoordelijk om te gaan met het leven en jouw eigen leven, om te leren kiezen tussen waar – onwaar; echt – onecht; recht – onrecht. De schilder Chagall laat vooral in zijn warme en kleurrijke schilderijen zien dat mensen en verhalen elkaar nodig hebben. Zorg hebben voor elkaar en de wereld.

Het Instituut voor Joodse Studies aan de Universiteit Antwerpen bood mij de mogelijkheid om Jiddisj te studeren. Nog steeds bezoek ik de Jiddisje leeskring in Antwerpen. Daar lezen we proza en poëzie uit het rijke Jiddisje verleden in het oorspronkelijk Jiddisj: bijvoorbeeld Sjolem Aleichem, Sutskever en Singer. Daarbij artikelen uit De Yiddish Forverts, een in het Jiddisj geschreven hedendaagse krant.

De kerktoren de Lange Jan keek wekelijks naar mijn verrichtingen achter de vleugel in een riant pand van Middelburg. Meer een wekelijkse experience dan louter pianolessen. Van pianospelen naar muziek maken en ontdekken dat de piano geen slaginstrument is.

Dit alles heeft gemaakt tot wie ik nu ben, Ruud Timmerman.


Vacature penningmeester

bestuur Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum

 

Beste belangstellenden,

Het stichtingsbestuur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wij zouden graag in contact komen met een vrouw/man met boekhoudkundige kennis en ervaring en affiniteit met de doelstellingen van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum.

Het bestuur vergadert eens in de twee maanden op een maandagochtend.

Kent u iemand of bent u iemand die als penningmeester ons bestuur zou willen komen versterken, of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de abactis van het bestuur Julie Benschop, secretariaat@ehoc.nl


Bezoek componist Eric Chapelle

Maandag, 4 juni 2018, bezocht de Frans-Amerikaanse componist Eric Chapelle uit Austin (Texas) het EHOC om zijn nieuwe compositie ‘At the Center’ voor mezzosopraan en orkest voor te stellen, waarvoor hij een tekst van Etty Hillesum heeft uitgekozen. Het was een geanimeerde ontmoeting en er werd afgesproken elkaar begin volgend jaar opnieuw te ontmoeten. Op de foto zien wij componist Eric Chapelle en Klaas Smelik, de directeur van het EHOC. De componist stuurde een email met het verzoek:

Please add to guest book.

“Very moving to visit the center. It felt like I was coming home after a long journey.”