Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

Boekpresentatie “Veel mooie woorden”

“Veel mooie woorden”. Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst

is op maandag 15 januari 2018 gepresenteerd in Huize Heyendael, te Nijmegen.

Etty Hillesum en haar vriendin Henny Tideman schreven voor elkaar ‘veel mooie woorden’ in een vriendenboekje met de titel Levenskunst.
De citaten die Etty Hillesum uitkoos, werpen een nieuw licht op haar spiritualiteit. Zij worden nu voor het eerst uitgegeven, vergezeld van 22 hoofdstukken over de achtergronden en inspiratiebronnen van de citaten. Aan het boek hebben tien deskundigen meegewerkt.

De beide redacteuren, Ria van den Brandt en Peter Nissen ( van rechts naar links ), presenteerden het boek. Hillesumkenners  Judith Koelemeijer en prof. dr. Klaas Smelik ( van links naar rechts )  hebben de eerste exemplaren in ontvangst genomen


Chanoeka 2017

Licht Chanoeka aangestoken in stadhuis Middelburg om onverdraagzaamheid te verdrijven

MIDDELBURG – Opperrabbijn Binyomin Jacobs en burgemeester Harald Bergmann waren het roerend met elkaar eens. Mensen moeten ernaar blijven streven een licht te laten schijnen dat haat en onverdraagzaamheid verdrijft.

De Middelburgse burgervader mocht net als vorige jaren de eerste kaars in de menora, de negenarmige kandelaar, aansteken. Als gastheer voor de plechtigheid ter ere van Chanoeka, het Joodse feest van licht en hoop, in het oude stadhuis op de Markt viel hem die eer te beurt. Bergmann en Jacobs vulden elkaar perfect aan tijdens de ceremonie voor en tijdens het aansteken van de kaarsen.

Grootste Middelburger Aller Tijden

Bergmann refereerde aan de kijk op de wereld van Etty Hillesum, onlangs tot Grootste Middelburger Aller Tijden uitverkoren. Ondanks de verschrikkingen die haar werden aangedaan, bleef ze het licht zien en riep ze mensen op ‘dagelijks de liefde in zichzelf te bevrijden’. Opperrabijn Jacobs sprak vorig jaar de hoop uit dat de duisternis dit jaar iets minder diep zou zijn. Dat er net als de afgelopen twee jaar een agent voor de deur van het stadhuis stond, wees er op dat die wens nog niet in vervulling is gegaan. ,,Dat bescherming nodig is, is feitelijk diep triest. Maar de agent heette me wel in mijn eigen taal welkom. En dat deed me goed.”

Grote opkomst

Opperrabijn en burgemeester waren blij met de grote opkomst in het stadhuis. Joden en andersdenkenden waren in groten getale opgekomen om met respect voor elkaar de ceremonies voor Chanoeka te beleven. Ze zongen ook samen Maos Tsoer, het Chanoekalied, dat eerst door twee jonge violistes werd voorgespeeld.

PZC – Rene Hoonhorst

 


Eerste Etty Hillesum Lezing

Donderdag 30 nov. 2017

De eerste Etty Hillesum Lezing in de Burgerzaal van het Oude Stadhuis in Middelburg en presentatie van Etty Hillesum Studies deel 9

 

De lezing werd gegeven door Prof. Dr. Klaas A.D. Smelik, oprichter en directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg. Smelik vergeleek Etty (Esther) Hillesum met de Bijbelse koningin Esther. Beide Esthers wilden – met gevaar voor eigen leven – het lot van hun joodse volk delen. Maar waar de Bijbelse Esther wilde afrekenen met de vijand, koos Etty Hillesum er juist voor zich niet te laten verteren door haat. ,,Zij vond juist dat we elkaar niet als vijand moeten zien.” Smelik citeerde in dit verband Prediker 3:3. ,,Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen.”

Zijn lezing is opgenomen in het negende deel van de reeks studies naar het leven en werk van de in Middelburg geboren Hillesum. Het eerste exemplaar van dat boek werd donderdag uitgereikt aan Micha de Vries.

Het onderwijs moet meer aandacht besteden aan tolerantie tussen jongeren en begrip voor andere gebruiken en culturen. Die oproep deed voorzitter Micha de Vries van de Joodse Gemeenschap in Zeeland donderdag bij de eerste Etty Hillesumlezing in Middelburg.

 


Deel 9 in de serie Etty Hillesum Studies

In de serie Etty Hillesum Studies is deel 9 verschenen: “Hillesum en het pad naar zelfverwerkelijking”, een uitgave van Uitgeverij Garant, Antwerpen & Apeldoorn, met elf bijdragen waarin weer nieuwe aspecten van het Etty Hillesum onderzoek aan de orde worden gesteld (in het Nederlands). Eén van de fascinerende aspecten van de nagelaten geschriften van Etty Hillesum is de manier waarop zij zich in een uiterst hachelijke situatie en in een verbazend hoog tempo innerlijk heeft kunnen ontwikkelen tot een persoonlijkheid die zich vanuit een diepgaande zelfreflectie op andere mensen betrokken weet.

Dankzij uitgeverij Garant is het deel mooi op tijd beschikbaar voor de presentatie op 30 november 2017, om  15.30 uur, in de Burgerzaal van het Oude Stadhuis te Middelburg.


Kristallnacht herdenking

Vrijdagavond, 9 november 2017, werd in de synagoge van Middelburg de Kristallnacht herdacht, een initiatief van de Stichting Synagoge Middelburg, de Joodse Gemeente Zeeland en het EHOC. Aad Vos plaatste in zijn toespraak de Kristallnacht in de algemene geschiedenis van de Joden in Europa, terwijl Klaas Smelik inging op de vraag of het antizionisme de moderne vorm van antisemitisme is. Hij pleitte ervoor dat het nieuwe kabinet alsnog de definitie overneemt, die door het Europese parlement is aangenomen. Het duo Mozaïek zorgde voor een passende muzikale omlijsting, terwijl chazan Luuc Smit de herdenking afsloot met een gezongen Jigdal.