Etty Hillesum

Onderzoeks centrum

Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum

Op 15 januari 2016 werd de Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum opgericht.

Het bestuur van de Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum is als volgt samengesteld:

Prof. dr. Klaas A.D. Smelik, voorzitter

Prof. dr. Albert Clement, vicevoorzitter

Drs. Aad Vos, secretaris

Drs. Julie Benschop, abactis

Chris Lobbezoo, penningmeester

Drs. Léon DeWitte, evenementen

Mr. P. Katsburg, externe vertegenwoordiging

Het Comité van Aanbeveling van de Stichting Etty Hillesum Onderzoekscentrum bestaat uit de volgende personen:

Mr. H.M. Bergmann, Burgemeester van Middelburg

Prof. dr. H.H.A. van den Brink, Dean van het University College Roosevelt

Rabbijn B. Jacobs, opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat

Dr. J.L. Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief

Dr. P.J. Moree, directeur van de Zeeuwse Bibliotheek

Drs. J.M.M. Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland